I/S Korup-Bjødstrup Vandværk

8410 Rønde

Om vandværketIndvindingsmængde. 


I/S Korup-Bjødstrup Vandværk har en indvindingstilladelse på 37.000 m3. Vandværket har pt. En årlig oppumpet mængde på ca. 25.000 m3 årligt.

Forsyningsområde


Et mere detaljeret kort over forsyningsområdet kan ses her


Et vandforsyningsområde angiver det område, hvor et alment vandværk har ret og pligt til at forsyne forbrugere.


Vi vedlægger de originale tegninger fra landinspektøren.
Se plankort neden under.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes